Co robimy w przedszkolu?

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU JĘZYKOWYM HAPPY KIDS

Nauczyciele organizują zajęcia rozwijające rozwój dziecka, wykorzystując do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, uwzglądniając typowe dla tego wieku potrzeby rozwojowe, wykorzystując dobrze zorganizowaną zabawę zarówno w budynku, jak i poza nim, na placu zabaw czy podczas wycieczki. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku
w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój. Oto jak wygląda nasz dzień w HAPPY KIDS:

6:00 – 7:40

 • Schodzenie się dzieci, inicjowanie rozmów indywidualnych z dziećmi, zajęcia opiekuńcze gry, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela, (w zależności od godzin pracy oddziału – w grupach połączonych).
 • Swobodna zabawa według zainteresowań, stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci o charakterze indywidualnym lub w zespołach, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję.
 • Zabawy integrujące, kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, zgodne funkcjonowanie w zabawie.
 • Działania wspomagające rozwój dziecka indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym.


7:40-8:00

 • Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne.
 • Przygotowanie do śniadania - czynności higieniczne, porządkowe i samoobsługowe w łazience.


8:00-8:30

 • Śniadanie – kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych.


8:30 – 11:30

 • Czynności higieniczne po śniadaniu, mycie zębów.
 • Zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego.
 • Swobodne zabawy organizowane w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo – ogrodnicze. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu ogrodowego. Gry i zabawy ruchowe w sali w przypadku złych warunków atmosferycznych.
 • Gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy w kącikach tematycznych.
 • Czynności higieniczno – porządkowe przygotowujące do posiłku.


11:30-12:00

 • Obiad – nabywanie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, kulturalne spożywanie posiłku.


12:00 – 14:00

 • (Młodsze dzieci) Leżakowanie, relaks, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej – wyciszenie. Przygotowanie do podwieczorku.


12:00 - 12:30

 • (Starsze dzieci) Relaks, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań, muzyki relaksacyjnej, muzyki poważnej.


12:30 – 14:00

 • Swobodna zabawa dzieci w sali, zabawy tematyczne, konstrukcyjne, techniczne.
 • Praca indywidualna i grupowa z dziećmi, zajęcia rozwijające i stymulujące wszechstronny rozwój dziecka, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela.
 • Zabawy badawcze, gry i zabawy ruchowe, integracyjne.
 • Zabawy ruchowe w sali lub ogrodzie przedszkolnym, zajęcia dodatkowe.
 • Czynności przygotowawcze do podwieczorku.


14:00-14:30

 • Podwieczorek – doskonalenie umiejętności samodzielnego estetycznego spożywania posiłków.


14:30-17:00

 • Zabawy inspirowane przez dzieci, tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania.
 • Zajęcia dodatkowe.
 • Zabawy ruchowe, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy indywidualne. Zabawy badawcze.
 • Pobyt w ogrodzie przedszkolnym. Obserwacje przyrodnicze. Praca w kąciku przyrody.
 • Omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci.


Niepubliczne Przedszkole
Językowe Happy Kids

ul. Słoneczna 1,
97-300 Piotrków Trybunalski
telefon: 512-568-747
telefon: 507-071-565
biuro@przedszkolehappykids.pl


INFORMACJE DLA RODZICÓW:


przedszkole czynne:
poniedziałek- piątek
w godzinach 6.00-17.00Posiłki w przedszkolu:
śniadanie, obiad, podwieczorek
codziennie świeże owoce i warzywa
nieograniczony dostęp do napoi


Bądźcie z nami na bieżąco:
Copyright © 2018     Wykonanie:   BRAWO